Schutterij

Schutterij Sint Margaretha is zowel binnen als buiten de kern Ittervoort bekend als een graag geziene, gewaardeerde vereninging. Zowel leden, bestuur en de vele vrijwilligers maken de vereniging.

De vereniging is sterk verankerd in de dorpsgemeenschap van Ittervoort, waarbij onze leden actief zijn binnen meerdere Ittervoorter verenigingen.

De schutterij is lid van de Weerter Schuttersbond EMM, de oudste en grootste schuttersbond in zowel Nederlands- als Belgisch Limburg. Elk seizoen organiseren 5 verenigingen van deze bond een Bondschuttersfeest, waarbij deelgenomen wordt aan zowel schiet- alsook nevenwedstrijden.

Uiteraard is het jaarlijkse OLS het hoogtepunt van de schutteragenda. Dit tweedaags evenement wordt altijd gehouden op de eerste zondag van de maand Juli en de daarop volgende Zaterdag.

Natuurlijk is zijn dit niet de enige evenementen waaraan de vereniging deelneemt. De Drumband en de schutters nemen ook deel aan het jaarlijkse Kerstconcert, de intocht van Sint Nicolaas, het Sint Maartensfeest alsook de Heilige Processie en Koningdag.

Tevens organiseert Sint Margaretha jaarlijks het alom bekende Dorpschuttersfeest, waaraan alle inwoners van Ittervoort en omstreken deel kunnen nemen.

Mocht U meer informatie wensen over de vereniging of haar activeiten, stuur gerust een e-mail naar info@stmargaretha.nl

Ittervoort